(2016) Rekonstrukce NTL plynové přípojkyv délce 29 m

Problémy spojené s řešitelností rekonstrukce plynovodu v ulici Čermákova a to konkrétně v úseku mezi čp. 102 a čp. 81 byly takového charakteru, že druhá přípojka pro čp. 81 byla zařazena do projektu Pražská a navíc vzhledem k plánu investic města Vysoké Mýto do oprav MK Čermákova byla vyčleněna do samostatného povolovacího režimu, aby ji bylo možno realizovat s předstihem. V evidenci investora patří pod stavbu Pražská II, proto také nese její název. Účelem této projektové dokumentace bylo okamžitě připravit do realizace záměr pokládky plynové přípojky pro čp. 81 z ulice Čermákovi s předstihem, tj. před opravou místní komunikace, tak, aby pozdější zásahy při přepojení odběratele na STL síť byly v nové plánované komunikaci z dlažby minimalizovány. Kromě výměny potrubí provedena též úprava strojní části ukončení plynové přípojky za účelem přípravy na plánované přepojení odběratele na STL síť a instalaci regulátoru tlaku plynu 100/2 kPa.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Vysoké Mýto - Pražská II, přípojka pro čp. 81 z ulice Čermákova

Číslo stavby: 7700071791

Investor: RWE GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 0,3 mil. Kč.

Rok: 2016

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Žaneta Jelenová a technik realizace stavby Jan Jiran RWE Distribuční služby, s.r.o. v zastoupení RWE GasNet, s.r.o.

Projekt na adrese (chráněn, nutno znát přístupová práva): https://vkcad.cz/data/vmprazska81