(2015) Rekonstrukce NTL plynovodu v délce 70 m

Vzhledem k rostoucím nejistotám o technickém stavu plynovodu pod frekventovanou komunikací I/35 bylo nezbytné rozdělit původní stavbu na dvě etapy a první – s řízeným protlakem pod komunikací I. třídy. realizovat ve velmi krátké době. Pod komunikací byla vtláčena ochranná trubku PE d 315. Velký význam stavby byl ve stabilizaci tlakových poměrů v síti NTL ve městě související s celkovým plánem obnovy. Odhalená překážka před finálním propojem byla projekčně dořešena shybkou.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Vysoké Mýto – Generála Závady + 1, 1.etapa

Investor: RWE GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 1,0 mil. Kč.

Rok: 2015

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Žaneta Jelenová RWE Distribuční služby, s.r.o. v zastoupení RWE GasNet, s.r.o.