(2018) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek nově na STL v délce 400 m, včetně 25 ks přípojek

Další část obnova místní sítě ve Vysokém Mýtě ve směru k centru spočívající v přepojení odběratelů na STL síť a úzce související se stavbou předchozí – Reko MS Vysoké Mýto Pražská II. V důsledku u předchozí stavby popisovanýho legislativních průtahů povolení stavby se obě stavby museli vypořádat ještě s jedním zásadním problémem, neboť nemožnost realizace oprav podle původních plánů investic vlastníka plynárenského zařízení si vynutila přeorganizování plánu obnovy místní sítě. Tak se stalo, že rekonstrukce v ulici Komenského nakonec neplánovaně předcházela stavbám v ulici Čapkovská a Pražská a musel být připraven zvláštním dodatkem (revizí) realizační dokumentace staveb nový způsob odstavení plynovodů v křižovatce Komenského/Pražská.

Znovu tím dokladujeme obrovské komplikace, které vlastníkům technické infrastruktury a jejich projektantům způsobují vleklá zajišťování dokladů k povolení stavby! Tento stav ve stavebnictví zůstává stále alarmující i přes výzvy odborné veřejnosti a pochopitelně též investorů k nějakému konečně efektivnímu zjednodušení.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Vysoké Mýto – Čapkovská + 3

Číslo stavby: 7700071792

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR, DPS

Investiční náklady: 3,7 mil. Kč.

Rok: 2018

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na investora: technik přípravy staveb Žaneta Jelenová a technik realizace stavby Jiří Fuksa GridServices, s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.