(2020) Přeložka STL plynovodu a plynovodní přípojky v délce 51 m, včetně 1 ks přípojky

Stavba řeší uvolnění prostoru pro opravy kanalizace a s optimalizací prostorového uspořádání sítí

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Třemošnice - Přípotoční

Číslo stavby: 7700102622

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci, DPS

Investiční náklady: 0,5 mil. Kč.

Rok: 2020

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na investora: technik přípravy staveb Jan Jiran a technik realizace stavby Martina Trnková GasNet Služby s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.