(2017) Rekonstrukce STL plynovodu a plynových přípojek v délce 50 m, včetně 2 ks přípojek

Původně zadání rekonstrukce jedné plynové přípojky se po zjištění, že plynové potrubí distrubuční části je vedeno pro dva odběratele změnilo na rekonstrukci plynovodu a dvou plynových přípojek s jejich ukončením zemními uzávěry na hranici plynofikovaného areálu. Stavba se potýkala zejména s tvrdším podložím, s čímž bylo v projektu uvažováno díky získaným informacím z předchozí realizaces oprav vodovodu.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Skuteč - Štěpánkova 10

Číslo stavby: 7700100829

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 0,5 mil. Kč.

Rok: 2017

Kontaktní osoba na investora: technik přípravy staveb Pavlína Landovská a technik realizace stavby Jan Jirán GridServices, s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.