Přeložka STL plynovodu PE d 63 v délce 18 m.

V důsledku zástavby území vyvolaná přeložka plynovodu za účelem uvolnění prostoru pro stavbu oplocení.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Rosice nad Labem - Salavcova

Investor: VČP Net, s.ro.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 0,2 mil. Kč.

Rok: 2013

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Jiří Knaur v zastoupení VČP Net, s.r.o.