(2018) Rekonstrukce STL plynových přípojek v délce 2 m, včetně 2 ks přípojek
Definitivní odstavení stávajícího NTL plynovodu s přepojením odběratelů na STL síť. Zvláštní úloha jejíž původ pochází ze zadání stavby Reko MS Chrudim - Malecká + 1. Stavba mohla být projekčně dopracována a následně realizována až po rozdělení pozemků a majetkovém vypořádání mezi dvěma dalšími subjekty. Charakter celého problému totiž bohužel neumožňoval právní vymáhání nároku s odkazem na ustanovení energetického zákona o provozování DS ve veřejném zájmu na takto zamýšlený způsob rekonstrukce.

Základní údaje o stavbě a projektu:
Stavba: Reko MS Chrudim – Tovární 1130
Číslo stavby: 7700072131

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 0,4 mil. Kč.

Rok: 2018

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na investora: technik přípravy staveb Pavlína Landovská a technik realizace stavby Martina Špičáková GridServices, s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.