(2016) Rekonstrukce STL plynovodu a NTL plynovodu v délce 91 m, resp. 60 m

V blízkosti regulační stanice vybudovány dvě nové shybky NTL a STL plynovodu pod vodotečí Chrudimka. Zrušeny obě původní přemostění a nově položena dvojice potrubí PE d 315 SDR 17 pode dno toku. Návrh technologického postupu se potýkal s problémem nevýhodných geotechnických podmínek a ochranou živočichů.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Chrudim - SNP

Číslo stavby: 59367

Investor: RWE GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 4,2 mil. Kč.

Rok: 2016

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Pavlína Landovská a technik realizace stavby Martina Špičáková RWE Distribuční služby, s.r.o. v zastoupení RWE GasNet, s.r.o.

Projekt na adrese (chráněn, nutno znát přístupová práva): https://vkcad.cz/data/chrudimsnp