(2021) Rekonstrukce STL plynovodu a plynovodních přípojek v délce 360 m, včetně 24 ks přípojek

Stavba je pokračováním záměru propojení dvou regulačních stanic mezi Běstovicemi a Chocni - Záměstí STL plynovodem. Řešeno přepojení odběratelů na STL plynovod výměnou za NTL. S ohledem na dimenze a provozní přetlak byla aplikována pro dočasné přerušení průtoků a řešení by-passu u RS Záměstí souprava STOPL-S-F1

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Choceň - Záměstí

Číslo stavby: 7700101645

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci, DPS

Investiční náklady: 3,9 mil. Kč.

Rok: 2021

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na investora: Projektový manažer Alena Bednářová a technik realizace stavby Roman Vomáčka GasNet Služby s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.