Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 730 m, včetně 31 ks přípojek

Opravy plynovodů byly realizovány přesně v souladu s projektovou dokumentací, která měla detailně zapracovaný záměr města Choceň rekonstrukce celého veřejného prostranství na této pro život důležité třídě. Za zmínku stojí opravy dotčených fasád, které podobně jako na stavbě Na Herzánce byly zhotovitelem provedeny skutečně příkladně i ke spokojenosti vlastníků objektů!

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Choceň – T.G. Masaryka II

Investor: RWE GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 6,8 mil. Kč.

Rok: 2014

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Martin Michl RWE Distribuční služby, s.r.o. v zastoupení RWE GasNet, s.r.o.