(2021) Rekonstrukce STL plynovodu a plynovodních přípojek v délce 430 m, včetně 18 ks přípojek

Stavba je dokončením záměru propojení dvou regulačních stanic mezi Běstovicemi a Chocni - Záměstí STL plynovodem. Jednalo se o nejnáročnější úsek z hlediska zajištění dopravy na silnici II. třídy. Řešeno přepojení odběratelů na STL plynovod výměnou za NTL.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Choceň - Na Bílé II. etapa

Číslo stavby: 7700101771

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci, DPS

Investiční náklady: 4,8 mil. Kč.

Rok: 2021

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na investora: Projektový manažer Alena Bednářová a technik realizace stavby Roman Vomáčka GasNet Služby s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.