(2020) Rekonstrukce STL plynovodu a plynovodních přípojek v délce 610 m, včetně 10 ks přípojek

Stavbou je započat záměr STL plynovodem propojení dvou regulačních stanic mezi Běstovicemi a Chocni - Záměstí. Část úseku je zároveň součástí přepojení odběratelů na STL plynovod výměnou za NTL. Výstavba proběhla v celkem 4 etapách. S ohledem na dimenze a tlak byla aplikována pro dočasné přerušení průtoků a řešení by-passu souprava STOPL-S-F1

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Choceň – Na Bílé I. etapa

Číslo stavby: 7700101760

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci, DPS

Investiční náklady: 5,8 mil. Kč.

Rok: 2020

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na investora: technik přípravy staveb Alena Bednářová a technik realizace stavby Radek Pechanec GridServices, s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.