Zateplení objektu MŠ a ZŠ , výměna oken

Investor: Obec Dalečín

Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP

Investice: 4,3 mil. Kč

Rok: 2010