Zateplení objektu kina ve Veselí nad Moravou včetně výměny výplní otvorů.

Investor: Město Veselí nad Moravou

Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP

Investice: 8,3 mil. Kč

Rok: 2011