Kompletní zateplení objektu, výměna oken a dveří, instalace plynového tepelného čerpadla  38,4 kW, 2 plynových kondenzačních kotlů 73 kW, osazení nových elektronicky řízených čerpadel a prostorových  regulátorův referenčních místnostech pro řízení jednotlivých větví.

Investor: Obec Horní Čermná

Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP

Investice: 3,85 mil. Kč

Rok: 2011