Rekonstrukce gravitační kanalizace DN 250 v délce 250 m

Investor: VODA a SPORT s.r.o.

Stupeň: DUR, DSP, TD, RD

Investice: 2,6 mil. Kč

Rok: 2008