Projekční činnost

Category Archives: Zdravotnĕ technická instalace

Rekondiční a relaxační centrum s ubytovacím zázemím ve Svitavách

Areálové rozvody kanalizace, zdravotechnika, vytápění a technika pro využití sluneční energie s osazením celkem 12 ks solárních panelů v rámci rozšíření stávajícího areálu a úprav atrakcí.

Investor: VODA a SPORT s.r.o.

Stupeň: DSP, TD, k žádosti o podporu z ROP

Investice: 15,8 mil. Kč

Rok: 2008

Vytápění a rozvody plynu v hale Starmon, Choceň

Nové vytápění se čtyřmi nástěnými kotli o výkonu celkem 96 kW, zdravotní instalace

Investor: Kvarta spol. s r.o.

Stupeň: DSP

Investice: 2,3 mil. Kč

Rok: 2008

FOXCONN hala M2 komora zahořování monitorů

Připojení nové topné sekce pro nově osazované vzduchotechnické jednotky

Investor: FOXCONN CZ s.r.o.

Stupeň: DPS

Investice: 0,3 mil. Kč

Rok: 2007

Rozvody plynu pro pece, Zušlechťovna, Brück AM spol.s.r.o. Zámrsk

Plynofikace pecí o výkonu 1,2 MW

Stavba středotlakého plynového rozvodu uvnitř moderní haly zušlechťovny pro plynové pece.

Investor: BRUCK AM spol. s.r.o.

Stupeň: DPS

Investice: 0,6 mil. Kč

Rok: 2007

Plynofikace a výměna hořáku v kotelně fy PONAS s.r.o., Polička

Plynová přípojka pro areál, plynofikace stávajícího kotle při přechodu z LTO na ZP. Výkon 1,7 MW

Palivem pro dvojici ocelových teplovodních kotlů bylo LTO a investor se rozhodl k přechodu na zemní plyn. Projekt řešil plynovou přípojku a plynofikaci kotelny, včetně nezbytné výměny plynového hořáku. Olejové hospodářství ale rušeno zcela nebylo a druhý

Investor: PONAS s.r.o.

Stupeň: DSP, DPS

Investice: 0,7 mil. Kč

Rok: 2007

Pohádka Čertoviny

Naše firma je partnerem projektu filmového zpracování pohádky

Báli se herci pohádky Čertoviny čertů? To se dozvíte z videa ukrytého v odkazu loga klasické pohádky režiséra Zdeňka Trošky

Ke stažení spot „se Sarou Sandevou v roli Haničky

Kotlíková dotace

Zájemci o využití podpory z tzv. Kotlíkové dotace pro Pardubický kraj kontaktujte našeho energetického specialistu, tel.: 603 585 409, e-mail.: storozenko@vkcad.cz. Doporučujeme ve vzdálenosti řešeného objektu do 50 km od Vysokého Mýta nebo Litomyšle

O nás

Jsme projektanti liniových staveb, sítí technické infrastruktury a projektanti technického zařízení budov. Specializujeme se na projektování venkovních plynovodů, kanalizací, vodovodů a čistíren odpadních vod. Projektujeme vytápění budov, navrhujeme zdroje tepla pro vytápění i technologii, regulaci a hydraulické vyvážení soustav, ohřev a rozvody vody, vnitřní splaškovou i dešťovou kanalizaci. Také vyhodnocujeme budovy z hlediska jejich energetické náročnosti. Jsme z Vysokého Mýta a působíme po celé ČR, nejvíce ve Východních Čechách a na Moravě

Naše projekty

Správa webu

Webmaster: Jiří Storoženko
Projektant společnosti VK CAD s.r.o. Jiří Storoženko je v pozici webmastera řídí jejich obsahovou část.

Webtechnik: AJANDERA ltd.
Aleš Jandera je webtechnik společnosti AJANDERA ltd., tj. webmaster technické části webu. Zajišťuje vlastní chod aplikace webu. Jestliže webmaster dává stránkám duši, tak jejich tělo spravuje právě Aleš Jandera.

Vzkazy a odkazy

Možná jste byli telefonicky či prostřednictvím e-mailu vyzváni ke stažení dat. Níže si vyberte příslušný odkaz, který se Vás týká:

---- není požadavek ----

Kde nás najdeteSídlíme v budově společnosti K Mont Choceň, s.r.o. Navštivte stránky této naší sesterské společnosti na adrese: http://www.kmont.w3bdesign.cz/

Cesta k nám

Ve směru od Hradce Králové:
Po příjezdu I/35 do města přejedete jednokolejnou trať a pokračujete rovně cca 700 m dále. Jakmile po levé straně budete míjet Lidl, na křižovatce před nemocnicí odbočte doprava do ulice Vraclavská. Pokračujte dalších cca 300 mk trati se závory, kterou přejedete a po pravé straně se nachází budova K Mont Choceň, kde sídlíme. Přibližně 40 m za kolejemi odbočte doprava do našeho areálu.

Ve směru od Litomyšle:
Projeďte téměř celým městem. Až budete míjet autobusové nádraží po pravici na další křižovatce pokračujte rovně, ale hned poté u nemocnice se zařaďte do levého odbočovacího pruhu. Jste na križovatce před Lidlem a pokračujte tedy dále podle výše uvedeného popisu.