Projekční činnost

Category Archives: Zdravotnĕ technická instalace

Plynofikace areálu Správy služeb hl.m. Prahy Kundratka 19, Praha 8

I. etapa- plynové průmyslové rozvody v zemi v délce 400 m k připojení 6 odběrných míst. II. Etapa - plynová kotelna III. kategorie v administrativní budově s konedzačními kotli instal. výk. 170 kW, vytápění kanceláří a stanice RZS dvěma plynovými kondenzačními kotli 56 kW, část kotelny II. kategorie s výkonem 300 kW. III. etapa část kotelny II. kategorie s 2 kondenzačními kotli s výkonem 464 kW, vytápění centra MP, vytápění skladů a servisu  teplovzdušnými jednotkami. IV. etapa vytápění garáží teplovzdušnými jednotkami 210 kW

Decentralizace vytápění v areálu s devíti hlavními objekty. Od stávajícího odběrného místa byl k jednotlivým objektům přiveden nový průmyslový plynovod v zemi a rozvody v budovách dopojovány nově navržené kotelny a lokální spotřebiče, tedy nové zdroje tepla pro vytápění a ohřev vody za účelem budoucího postupného zrušení dosluhující parní kotelny.

Investor: Správa služeb hlavního města Prahy

Stupeň: DSP, TD, DPS

Investice: I., II.; III; IV. etapa 56 mil.Kč

Rok: 2010

 

RD Křižanovice Slatiňany

Instalace zplyňovacího kotle na kusové dříví 20 kW v RD

Investor: Pártl Petr

Stupeň: DPS, k žádosti o podporu SFŽP-ZÚ

Investice: 0,15 mil.Kč

Rok: 2009

Plynofikace hal pomocí plynových sálavých panelů

Instalace 8 ks plynových infrazářičů a nové plynové rozvody v halách

Investor: BRUCK AM spol. s.r.o.

Stupeň: DPS

Investice: 1,2 mil. Kč

Rok: 2009

 

Výstavba haly Kovárny Brück AM spol.s.r.o. Zámrsk – chlazení technologického celku kovárny a lisovny

Návrh nové technologie chlazení. Výkon chladící věže 788 kW

Investor: BRUCK AM spol. s.r.o.

Stupeň: DPS

Investice: 6,5 mil. Kč

Rok: 2009

 

Vytápění, plynofikace a ZTI, Rehabiltační ústav Brandýs n. Orl.

Nová plynová kotelna II.kKat.se 2 kondenzačními kotli instal. výkon 0,8 MW, plynofikace kotelny, nový otopný systém a ZTI vybraných prostor

Investor: Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

Stupeň: DSP, DPS

Investice: 7,3 mil. Kč

Rok: 2008

Pohádka Čertoviny

Naše firma je partnerem projektu filmového zpracování pohádky

Báli se herci pohádky Čertoviny čertů? To se dozvíte z videa ukrytého v odkazu loga klasické pohádky režiséra Zdeňka Trošky

Ke stažení spot „se Sarou Sandevou v roli Haničky

Kotlíková dotace

Zájemci o využití podpory z tzv. Kotlíkové dotace pro Pardubický kraj kontaktujte našeho energetického specialistu, tel.: 603 585 409, e-mail.: storozenko@vkcad.cz. Doporučujeme ve vzdálenosti řešeného objektu do 50 km od Vysokého Mýta nebo Litomyšle

O nás

Jsme projektanti liniových staveb, sítí technické infrastruktury a projektanti technického zařízení budov. Specializujeme se na projektování venkovních plynovodů, kanalizací, vodovodů a čistíren odpadních vod. Projektujeme vytápění budov, navrhujeme zdroje tepla pro vytápění i technologii, regulaci a hydraulické vyvážení soustav, ohřev a rozvody vody, vnitřní splaškovou i dešťovou kanalizaci. Také vyhodnocujeme budovy z hlediska jejich energetické náročnosti. Jsme z Vysokého Mýta a působíme po celé ČR, nejvíce ve Východních Čechách a na Moravě

Naše projekty

Správa webu

Webmaster: Jiří Storoženko
Projektant společnosti VK CAD s.r.o. Jiří Storoženko je v pozici webmastera řídí jejich obsahovou část.

Webtechnik: AJANDERA ltd.
Aleš Jandera je webtechnik společnosti AJANDERA ltd., tj. webmaster technické části webu. Zajišťuje vlastní chod aplikace webu. Jestliže webmaster dává stránkám duši, tak jejich tělo spravuje právě Aleš Jandera.

Vzkazy a odkazy

Možná jste byli telefonicky či prostřednictvím e-mailu vyzváni ke stažení dat. Níže si vyberte příslušný odkaz, který se Vás týká:

---- není požadavek ----

Kde nás najdeteSídlíme v budově společnosti K Mont Choceň, s.r.o. Navštivte stránky této naší sesterské společnosti na adrese: http://www.kmont.w3bdesign.cz/

Cesta k nám

Ve směru od Hradce Králové:
Po příjezdu I/35 do města přejedete jednokolejnou trať a pokračujete rovně cca 700 m dále. Jakmile po levé straně budete míjet Lidl, na křižovatce před nemocnicí odbočte doprava do ulice Vraclavská. Pokračujte dalších cca 300 mk trati se závory, kterou přejedete a po pravé straně se nachází budova K Mont Choceň, kde sídlíme. Přibližně 40 m za kolejemi odbočte doprava do našeho areálu.

Ve směru od Litomyšle:
Projeďte téměř celým městem. Až budete míjet autobusové nádraží po pravici na další křižovatce pokračujte rovně, ale hned poté u nemocnice se zařaďte do levého odbočovacího pruhu. Jste na križovatce před Lidlem a pokračujte tedy dále podle výše uvedeného popisu.