Projekční činnost

Category Archives: Zdravotnĕ technická instalace

Využití odpadního tepla, krycí plavecký bazén ve Svitavách

Hlavním nástrojem pro odběr tepla je tepelné čerpadlo voda/voda o tepelném výkonu 43 kW. Rekuperace tepla z odpadní vody.

Projektová dokumentace byla vypracována za účelem dosažení energetických úspor při provozu plaveckého bazénu ve Svitavách. Zároveň je zpracována do podoby k předložení žádosti investora o poskytnutí finanční podpory na realizaci záměru, tj. možnost využití některých dotačních titulů. Hlavním principem stavby, resp. instalované technologie je odběr tepelné energie z odpadní bazénové vody k jejímu dalšímu efektivnímu využití.

Investor: VODA a SPORT s.r.o.

Stupeň: DSP, DPS

Investice: 1,3 mil. Kč

Rok: 2011

Zkapacitnění sběrného dvora Pec pod Sněžkou

Odvod dešťových vod z areálu sběrného dvora. Odlučovač lehkých kapalin o jmenovité velikosti NS 20.

Investor: Ing. Ivan Šír

Stupeň: DUR

Investice: 0,8 mil. Kč

Rok: 2011

Přístavba traktu Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí

Přístavba traktu RHÚ . Vytápění s osazením 50 ks otopných těles napojených na stávající kotelnu, zdravotechnika pro 21 soc.zař., vzduchotechnická zařízení a klimatizace

Investor: Ing. arch. Karel Blank - BC projekt

Stupeň: DPS

Investice: 7,9 mil. Kč

Rok: 2011

Bytový dům 5 bytů , instalace solárního systému ohřevu TV,

Instalace 5 solárních kolektorů na střechu bytového domu 11,6 m2, zásobníkový ohřívač TV solárním systémem 750 litrů

Investor: Peliňka Jiří

Stupeň: DPS

Investice: 0,8 mil. Kč

Rok: 2010

Instalace solárního systému ohřevu TV

Instalace solárního systému ohřevu TV do RD solární panely 4,64 m2, zásobníkový ohřívač TV 300 litrů

Investor: Ing. Martin Lang

Stupeň: DPS, k žádosti o podporu SFŽP-ZÚ

Investice: 0,4 mil. Kč

Rok: 2010

Pohádka Čertoviny

Naše firma je partnerem projektu filmového zpracování pohádky

Báli se herci pohádky Čertoviny čertů? To se dozvíte z videa ukrytého v odkazu loga klasické pohádky režiséra Zdeňka Trošky

Ke stažení spot „se Sarou Sandevou v roli Haničky

Kotlíková dotace

Zájemci o využití podpory z tzv. Kotlíkové dotace pro Pardubický kraj kontaktujte našeho energetického specialistu, tel.: 603 585 409, e-mail.: storozenko@vkcad.cz. Doporučujeme ve vzdálenosti řešeného objektu do 50 km od Vysokého Mýta nebo Litomyšle

O nás

Jsme projektanti liniových staveb, sítí technické infrastruktury a projektanti technického zařízení budov. Specializujeme se na projektování venkovních plynovodů, kanalizací, vodovodů a čistíren odpadních vod. Projektujeme vytápění budov, navrhujeme zdroje tepla pro vytápění i technologii, regulaci a hydraulické vyvážení soustav, ohřev a rozvody vody, vnitřní splaškovou i dešťovou kanalizaci. Také vyhodnocujeme budovy z hlediska jejich energetické náročnosti. Jsme z Vysokého Mýta a působíme po celé ČR, nejvíce ve Východních Čechách a na Moravě

Naše projekty

Správa webu

Webmaster: Jiří Storoženko
Projektant společnosti VK CAD s.r.o. Jiří Storoženko je v pozici webmastera řídí jejich obsahovou část.

Webtechnik: AJANDERA ltd.
Aleš Jandera je webtechnik společnosti AJANDERA ltd., tj. webmaster technické části webu. Zajišťuje vlastní chod aplikace webu. Jestliže webmaster dává stránkám duši, tak jejich tělo spravuje právě Aleš Jandera.

Vzkazy a odkazy

Možná jste byli telefonicky či prostřednictvím e-mailu vyzváni ke stažení dat. Níže si vyberte příslušný odkaz, který se Vás týká:

---- není požadavek ----

Kde nás najdeteSídlíme v budově společnosti K Mont Choceň, s.r.o. Navštivte stránky této naší sesterské společnosti na adrese: http://www.kmont.w3bdesign.cz/

Cesta k nám

Ve směru od Hradce Králové:
Po příjezdu I/35 do města přejedete jednokolejnou trať a pokračujete rovně cca 700 m dále. Jakmile po levé straně budete míjet Lidl, na křižovatce před nemocnicí odbočte doprava do ulice Vraclavská. Pokračujte dalších cca 300 mk trati se závory, kterou přejedete a po pravé straně se nachází budova K Mont Choceň, kde sídlíme. Přibližně 40 m za kolejemi odbočte doprava do našeho areálu.

Ve směru od Litomyšle:
Projeďte téměř celým městem. Až budete míjet autobusové nádraží po pravici na další křižovatce pokračujte rovně, ale hned poté u nemocnice se zařaďte do levého odbočovacího pruhu. Jste na križovatce před Lidlem a pokračujte tedy dále podle výše uvedeného popisu.