Projekční činnost

Category Archives: Stavby v plynárenství

Reko MS Choceň – 9 samostatných rekonstrukcí plynových přípojek

(2015-2016) Rekonstrukce NTL plynových přípojek v celkové délce cca 160 m v počtu 9 ks

Z posouzení tlakových poměrů v síti vzešla potřeba navázání na rekonstrukci NTL plynovodu v ulici Ruská, Spojovací a U Koupaliště a vytvořit nový uzel NTL plynovodu v blízkosti regulační stanice Stromovka.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavby: Reko MS Choceň - Smetanova č.p. 962, Reko MS Choceň - Dvořákova, č.p. 1523, Reko MS Choceň - Fügnerova 494, Reko MS Choceň - Kollárova 606, Reko MS Choceň - Palackého 341, Reko MS Choceň - Bj. Krawce 1280, Reko MS Choceň - Svatopluka Čecha 246, Reko MS Choceň - Pernerova č.p. 14, Reko MS Choceň - Záměstí 121

Investor: RWE GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci (pro každou přípojku samostatný projekt, samostatný povolovací režim)

Investiční náklady: 1,5 mil. Kč.

Rok: 2015-2016

Kontaktní osoba na  investora: technici přípravy staveb Martin Michl, Pavlína Landovská a Alena Bednářová, technik realizace stavby Jan Jiráň a Tomáš Bartošík RWE Distribuční služby, s.r.o. v zastoupení RWE GasNet, s.r.o.

Reko MS Chrudim přípojky ul. Na Kopci čp.1079 a Malecká čp. 554

(2016) Rekonstrukce dvou NTL plynových přípojek s přepojením odběratele na STL, přepojení dvou odběratelů na STL plynovod, v délce 50 m, z toho 47 m domovní plynovody

Úniky plynu zaznamenané u dvou plynových přípojek v téže oblasti Chrudimi byl podnětem k rozhodnutí o jejich bezodkladné rekonstrukci spojené s vymístěním HUP OPZ a v jednom případě s přepojením odběratele na stávající STL síť.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Chrudim přípojky ul. Na Ko

pci čp.1079 a Malecká čp. 554

Číslo stavby: 7700071554

Investor: RWE GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 0,4 mil. Kč.

Rok: 2016

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Martin Michl a technik realizace stavby Martina Špičáková RWE Distribuční služby, s.r.o. v zastoupení RWE GasNet, s.r.o.

Reko MS Vysoké Mýto – Pražská II, přípojka pro čp. 81 z ulice Čermákova

(2016) Rekonstrukce NTL plynové přípojkyv délce 29 m

Problémy spojené s řešitelností rekonstrukce plynovodu v ulici Čermákova a to konkrétně v úseku mezi čp. 102 a čp. 81 byly takového charakteru, že druhá přípojka pro čp. 81 byla zařazena do projektu Pražská a navíc vzhledem k plánu investic města Vysoké Mýto do oprav MK Čermákova byla vyčleněna do samostatného povolovacího režimu, aby ji bylo možno realizovat s předstihem. V evidenci investora patří pod stavbu Pražská II, proto také nese její název. Účelem této projektové dokumentace bylo okamžitě připravit do realizace záměr pokládky plynové přípojky pro čp. 81 z ulice Čermákovi s předstihem, tj. před opravou místní komunikace, tak, aby pozdější zásahy při přepojení odběratele na STL síť byly v nové plánované komunikaci z dlažby minimalizovány. Kromě výměny potrubí provedena též úprava strojní části ukončení plynové přípojky za účelem přípravy na plánované přepojení odběratele na STL síť a instalaci regulátoru tlaku plynu 100/2 kPa.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Vysoké Mýto - Pražská II, přípojka pro čp. 81 z ulice Čermákova

Číslo stavby: 7700071791

Investor: RWE GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 0,3 mil. Kč.

Rok: 2016

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Žaneta Jelenová a technik realizace stavby Jan Jiran RWE Distribuční služby, s.r.o. v zastoupení RWE GasNet, s.r.o.

Projekt na adrese (chráněn, nutno znát přístupová práva): http://vkcad.cz/data/vmprazska81

Reko MS Choceň – U koupaliště II

(2016) Rekonstrukce NTL plynovodu v délce 49 m

Z posouzení tlakových poměrů v síti vzešla potřeba navázání na rekonstrukci NTL plynovodu v ulici Ruská, Spojovací a U Koupaliště a vytvořit nový uzel NTL plynovodu v blízkosti regulační stanice Stromovka.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Choceň - U koupaliště II

Číslo stavby: 7700072376

Investor: RWE GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 0,8 mil. Kč.

Rok: 2016

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Martin Michl a technik realizace stavby Jan Jiran RWE Distribuční služby, s.r.o. v zastoupení RWE GasNet, s.r.o.

Reko NTL Choceň – Ruská, II. etapa

(2015) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 426 m, včetně 31 ks přípojek.

Stavba navazuje na obnovu MS realizované v této ulici v roce 2013 a je řešena v naprosto stejném technickém duchu. Nespornou výhodou bylo jednak vhodné místo ukončení I.etapy a jednak využití zokruhování.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko NTL Choceň – Ruská, II. etapa

Investor: RWE GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 7,6 mil. Kč.

Rok: 2015

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Martin Michl a technik realizace stavby Jan Jiran RWE Distribuční služby, s.r.o. v zastoupení RWE GasNet, s.r.o.

Pohádka Čertoviny

Naše firma je partnerem projektu filmového zpracování pohádky

Báli se herci pohádky Čertoviny čertů? To se dozvíte z videa ukrytého v odkazu loga klasické pohádky režiséra Zdeňka Trošky

Ke stažení spot „se Sarou Sandevou v roli Haničky

Kotlíková dotace

Zájemci o využití podpory z tzv. Kotlíkové dotace pro Pardubický kraj kontaktujte našeho energetického specialistu, tel.: 603 585 409, e-mail.: storozenko@vkcad.cz. Doporučujeme ve vzdálenosti řešeného objektu do 50 km od Vysokého Mýta nebo Litomyšle

O nás

Jsme projektanti liniových staveb, sítí technické infrastruktury a projektanti technického zařízení budov. Specializujeme se na projektování venkovních plynovodů, kanalizací, vodovodů a čistíren odpadních vod. Projektujeme vytápění budov, navrhujeme zdroje tepla pro vytápění i technologii, regulaci a hydraulické vyvážení soustav, ohřev a rozvody vody, vnitřní splaškovou i dešťovou kanalizaci. Také vyhodnocujeme budovy z hlediska jejich energetické náročnosti. Jsme z Vysokého Mýta a působíme po celé ČR, nejvíce ve Východních Čechách a na Moravě

Naše projekty

Správa webu

Webmaster: Jiří Storoženko
Projektant společnosti VK CAD s.r.o. Jiří Storoženko je v pozici webmastera řídí jejich obsahovou část.

Webtechnik: AJANDERA ltd.
Aleš Jandera je webtechnik společnosti AJANDERA ltd., tj. webmaster technické části webu. Zajišťuje vlastní chod aplikace webu. Jestliže webmaster dává stránkám duši, tak jejich tělo spravuje právě Aleš Jandera.

Vzkazy a odkazy

Možná jste byli telefonicky či prostřednictvím e-mailu vyzváni ke stažení dat. Níže si vyberte příslušný odkaz, který se Vás týká:

---- není požadavek ----

Kde nás najdeteSídlíme v budově společnosti K Mont Choceň, s.r.o. Navštivte stránky této naší sesterské společnosti na adrese: http://www.kmont.w3bdesign.cz/

Cesta k nám

Ve směru od Hradce Králové:
Po příjezdu I/35 do města přejedete jednokolejnou trať a pokračujete rovně cca 700 m dále. Jakmile po levé straně budete míjet Lidl, na křižovatce před nemocnicí odbočte doprava do ulice Vraclavská. Pokračujte dalších cca 300 mk trati se závory, kterou přejedete a po pravé straně se nachází budova K Mont Choceň, kde sídlíme. Přibližně 40 m za kolejemi odbočte doprava do našeho areálu.

Ve směru od Litomyšle:
Projeďte téměř celým městem. Až budete míjet autobusové nádraží po pravici na další křižovatce pokračujte rovně, ale hned poté u nemocnice se zařaďte do levého odbočovacího pruhu. Jste na križovatce před Lidlem a pokračujte tedy dále podle výše uvedeného popisu.