Projekční činnost

Category Archives: Stavby v plynárenství

Reko MS Kostelecká Lhota

Přeložka STL plynovdou PE d 63  v délce 75 m včetně přepojení 3 ks přípojek.

Nevypořádaný vztah mezi vlastníkem PZ a vlastníkem pozemku vedl až k přeložce plynovodu zcela na veřejnou část. Úloha byla ztížena rekonstruovanou komunikací II. třídy v blízkosti. Důraz se tedy kladl především na přesné detaily uložení plynového potrubí.

 

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Kostelecká Lhota

Investor: VČP Net, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 0,5 mil. Kč.

Rok: 2013

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Pavlína Elsnerová v zastoupení VČP Net, s.r.o.

Reko MS Česká Třebová – Tylova

(2013) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 260 m, včetně 18 ks přípojek.

Oprava NTL plynovodu výměnou za nové potrubí byla legislativně stížena faktem, že jedna z křižovatek byla v nedávné minulosti rekonstruována z prostředků EU. Není bez zajímavosti, že v konečném důsledku tato skutečnost vedla dokonce k vytvoření dvou plnohodnotných a platných verzí technologického postupu. Investor tím dostal možnost operativně volit postup realizace stavby podle okolností při obnově místní sítě i v blízkém okolí, zejména v sousední autobusovou dopravou zatíženou ulicí Slovanská.

 

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Česká Třebová - Tylova

Investor: VČP Net, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 2,0 mil. Kč.

Rok: 2013

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Martin Michl v zastoupení VČP Net, s.r.o.

Reko MS Vysoké Mýto – Roháčova

Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 480 m, včetně 20 ks přípojek

Stavba zajímavá nejen technologickým postupem, ale i vypořádáním. Přitom úsek plynovodu na soukromých pozemcích byl přeložen na veřejnou část. Hlavní část stavby ovšem znamenala kompletní rekonstrukci chodníků požadovanou vlastníkem veřejného prostranství. Se zvýšenými nároky správců komunikací ještě téhož roku na půdě vlastníka plynárenského zařízení registrujeme položení otázky nad smyslem plošných obnov veřejných prostranství z prostředků vlastníka plynárenské společnosti. Smyslem projektu je v takových případech získat za tyto investice jiné výhody jako například technologické či na rovině majetkoprávního vypořádání. Město Vysoké Mýto ovšem od projektanta sklidilo otevřenou kritiku za navrženou výši poplatků za zábor, které označil za nesolidní přístup k ochotě vlastníka PZ příkladně dotčené povrchy opravit.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Vysoké Mýto – Roháčova

Investor: VČP Net, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 4,0 mil. Kč.

Rok: 2013

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Jiří Knaur v zastoupení VČP Net, s.r.o.

Reko MS Rosice nad Labem – Salavcova

Přeložka STL plynovodu PE d 63 v délce 18 m.

V důsledku zástavby území vyvolaná přeložka plynovodu za účelem uvolnění prostoru pro stavbu oplocení.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Rosice nad Labem - Salavcova

Investor: VČP Net, s.ro.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 0,2 mil. Kč.

Rok: 2013

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Jiří Knaur v zastoupení VČP Net, s.r.o.

RMS NTL Choceň – Ruská, I. etapa

(2013) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 520 m, včetně 33 ks přípojek.

Jeden z  prvních NTL plynovodů v Chocni z přelomu padesátých a šedesátých let je na hranici své životnosti. Ulice byla zařazena do celkového plánu obnovy sítí v této oblasti Chocně. Rekonstrukce v ulici Ruská je významná svým podílem na celoměstském zokruhování, kterého bylo efektivně využito při postupu výstavby, zejména v klíčových momentech propojení u stávající regulační stanice.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: RMS NTL Choceň – Ruská, I. etapa

Investor: VČP Net, s.ro.

Stupeň: spojené DUR, DSP a DPS

Investiční náklady: 5,4 mil. Kč.

Rok: 2013

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Martin Michl v zastoupení VČP Net, s.r.o.

Pohádka Čertoviny

Naše firma je partnerem projektu filmového zpracování pohádky

Báli se herci pohádky Čertoviny čertů? To se dozvíte z videa ukrytého v odkazu loga klasické pohádky režiséra Zdeňka Trošky

Ke stažení spot „se Sarou Sandevou v roli Haničky

Kotlíková dotace

Zájemci o využití podpory z tzv. Kotlíkové dotace pro Pardubický kraj kontaktujte našeho energetického specialistu, tel.: 603 585 409, e-mail.: storozenko@vkcad.cz. Doporučujeme ve vzdálenosti řešeného objektu do 50 km od Vysokého Mýta nebo Litomyšle

O nás

Jsme projektanti liniových staveb, sítí technické infrastruktury a projektanti technického zařízení budov. Specializujeme se na projektování venkovních plynovodů, kanalizací, vodovodů a čistíren odpadních vod. Projektujeme vytápění budov, navrhujeme zdroje tepla pro vytápění i technologii, regulaci a hydraulické vyvážení soustav, ohřev a rozvody vody, vnitřní splaškovou i dešťovou kanalizaci. Také vyhodnocujeme budovy z hlediska jejich energetické náročnosti. Jsme z Vysokého Mýta a působíme po celé ČR, nejvíce ve Východních Čechách a na Moravě

Naše projekty

Správa webu

Webmaster: Jiří Storoženko
Projektant společnosti VK CAD s.r.o. Jiří Storoženko je v pozici webmastera řídí jejich obsahovou část.

Webtechnik: AJANDERA ltd.
Aleš Jandera je webtechnik společnosti AJANDERA ltd., tj. webmaster technické části webu. Zajišťuje vlastní chod aplikace webu. Jestliže webmaster dává stránkám duši, tak jejich tělo spravuje právě Aleš Jandera.

Vzkazy a odkazy

Možná jste byli telefonicky či prostřednictvím e-mailu vyzváni ke stažení dat. Níže si vyberte příslušný odkaz, který se Vás týká:

---- není požadavek ----

Máte dotaz?

Váš email (vyžadováno)

Váš dotaz

Kde nás najdeteSídlíme v budově společnosti K Mont Choceň, s.r.o. Navštivte stránky této naší sesterské společnosti na adrese: http://www.kmont.w3bdesign.cz/

Cesta k nám

Ve směru od Hradce Králové:
Po příjezdu I/35 do města přejedete jednokolejnou trať a pokračujete rovně cca 700 m dále. Jakmile po levé straně budete míjet Lidl, na křižovatce před nemocnicí odbočte doprava do ulice Vraclavská. Pokračujte dalších cca 300 mk trati se závory, kterou přejedete a po pravé straně se nachází budova K Mont Choceň, kde sídlíme. Přibližně 40 m za kolejemi odbočte doprava do našeho areálu.

Ve směru od Litomyšle:
Projeďte téměř celým městem. Až budete míjet autobusové nádraží po pravici na další křižovatce pokračujte rovně, ale hned poté u nemocnice se zařaďte do levého odbočovacího pruhu. Jste na križovatce před Lidlem a pokračujte tedy dále podle výše uvedeného popisu.