Projekční činnost

Category Archives: Stavby v plynárenství

Reko MS Chrudim – SNP

(2016) Rekonstrukce STL plynovodu a NTL plynovodu v délce 91 m, resp. 60 m

V blízkosti regulační stanice vybudovány dvě nové shybky NTL a STL plynovodu pod vodotečí Chrudimka. Zrušeny obě původní přemostění a nově položena dvojice potrubí PE d 315 SDR 17 pode dno toku. Návrh technologického postupu se potýkal s problémem nevýhodných geotechnických podmínek a ochranou živočichů.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Chrudim - SNP

Číslo stavby: 59367

Investor: RWE GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 4,2 mil. Kč.

Rok: 2016

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Pavlína Landovská a technik realizace stavby Martina Špičáková RWE Distribuční služby, s.r.o. v zastoupení RWE GasNet, s.r.o.

Projekt na adrese (chráněn, nutno znát přístupová práva): http://vkcad.cz/data/chrudimsnp

Reko MS Choceň – Svatopluka Čecha

(2016) Rekonstrukce NTL plynovodu v délce 71 m

V blízkosti regulační stanice Stromovka vybudována nová shybka pod vodotečí v rámci obnovy místní sítě a rekonstrukce stávajícího NTL plynovodu DN 400 se zrušením přemostění náhonu řeky Tichá Orlice a uložení ve snížené dimenzi PE dn 315 pode dno toku – nově podchod pod vodotečí.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Choceň - Svatopluka Čecha

Číslo stavby: 59368

Investor: RWE GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 1,6 mil. Kč.

Rok: 2016

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Martin Michl a technik realizace stavby Radek Pechanec RWE Distribuční služby, s.r.o. v zastoupení RWE GasNet, s.r.o.

Projekt na adrese (chráněn, nutno znát přístupová práva): http://vkcad.cz/data/chocensvatoplukacecha

Reko MS Sobkovice

(2016) Přeložka STL plynovodu PE d 160 v délce 66 m

Cílem stavby bylo uvolnění prostoru pro výsadbu dřevin přeložením plynovodu do stávající lesní cesty a tím zajištění právní jistoty v provozování DS, přivaděče Sobkovice, Těchonín, Celné. Stavba na okraji zastavěné části obce (tj. s různým OP plynovodu), plynovod chráněn fólií proti prorůstání kořenů.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Sobkovice

Číslo stavby: 7700072375

Investor: RWE GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 0,5 mil. Kč.

Rok: 2016

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Martin Michl a technik realizace stavby Tomáš Bartošík RWE Distribuční služby, s.r.o. v zastoupení RWE GasNet, s.r.o.

Projekt na adrese (chráněn, nutno znát přístupová práva): http://vkcad.cz/data/sobkovice144

Reko MS Chrudim – Dr. Jana Malíka

(2016) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek, v délce 169 m, včetně 8 ks přípojek

Uložení nového plynovodu a plynovodních přípojek na místo stávajícího NTL ocelového plynovodu s materiální obměnou, nově z polyethylenu PE d 315. V rámci stavby nově vymisťovány HUP OPZ na hranici pozemku zpřístupněné z veřejné části a uvolněn prostor pro případné opravy vodovodního řadu (v minulosti nedodrženy potřebné odstupové vzdálenosti).

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Chrudim - Dr. Jana Malíka

Číslo stavby: 7700070051

Investor: RWE GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 1,9 mil. Kč.

Rok: 2016

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Pavlína Landovská a technik realizace stavby Martina Špičáková RWE Distribuční služby, s.r.o. v zastoupení RWE GasNet, s.r.o.

Reko MS Chrudim – Malecká + 1

(2016) Zrušení NTL plynovodu v délce 400 m, přepojení dvou odběratelů na STL plynovod

Uložení nového plynovodu a plynovodních přípojek s přepojením dvou odběratelů na STL tlakovou síť. Zrušení stávajícího NTL plynovodu v zemi a demontáž prvků NTL plynovodu z mostních konstrukcí při vrchním přechodu toku. Stavba se potýkala s komplikovanou majetkoprávní situací na konci stávajícího řadu. K realizaci odstavení nerentabilních 400 m plynovodu došlo k úpravě rozdělení stavby (nově vzniknuvší Reko Tování 1130) s dočasnou úpravou regulace plynu pro stávající odběratele.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Chrudim - Malecká + 1

Číslo stavby: 7700070331

Investor: RWE GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 0,5 mil. Kč.

Rok: 2016

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Pavlína Landovská a technik realizace stavby Martina Špičáková RWE Distribuční služby, s.r.o. v zastoupení RWE GasNet, s.r.o.

Pohádka Čertoviny

Naše firma je partnerem projektu filmového zpracování pohádky

Báli se herci pohádky Čertoviny čertů? To se dozvíte z videa ukrytého v odkazu loga klasické pohádky režiséra Zdeňka Trošky

Ke stažení spot „se Sarou Sandevou v roli Haničky

Kotlíková dotace

Zájemci o využití podpory z tzv. Kotlíkové dotace pro Pardubický kraj kontaktujte našeho energetického specialistu, tel.: 603 585 409, e-mail.: storozenko@vkcad.cz. Doporučujeme ve vzdálenosti řešeného objektu do 50 km od Vysokého Mýta nebo Litomyšle

O nás

Jsme projektanti liniových staveb, sítí technické infrastruktury a projektanti technického zařízení budov. Specializujeme se na projektování venkovních plynovodů, kanalizací, vodovodů a čistíren odpadních vod. Projektujeme vytápění budov, navrhujeme zdroje tepla pro vytápění i technologii, regulaci a hydraulické vyvážení soustav, ohřev a rozvody vody, vnitřní splaškovou i dešťovou kanalizaci. Také vyhodnocujeme budovy z hlediska jejich energetické náročnosti. Jsme z Vysokého Mýta a působíme po celé ČR, nejvíce ve Východních Čechách a na Moravě

Naše projekty

Správa webu

Webmaster: Jiří Storoženko
Projektant společnosti VK CAD s.r.o. Jiří Storoženko je v pozici webmastera řídí jejich obsahovou část.

Webtechnik: AJANDERA ltd.
Aleš Jandera je webtechnik společnosti AJANDERA ltd., tj. webmaster technické části webu. Zajišťuje vlastní chod aplikace webu. Jestliže webmaster dává stránkám duši, tak jejich tělo spravuje právě Aleš Jandera.

Vzkazy a odkazy

Možná jste byli telefonicky či prostřednictvím e-mailu vyzváni ke stažení dat. Níže si vyberte příslušný odkaz, který se Vás týká:

---- není požadavek ----

Kde nás najdeteSídlíme v budově společnosti K Mont Choceň, s.r.o. Navštivte stránky této naší sesterské společnosti na adrese: http://www.kmont.w3bdesign.cz/

Cesta k nám

Ve směru od Hradce Králové:
Po příjezdu I/35 do města přejedete jednokolejnou trať a pokračujete rovně cca 700 m dále. Jakmile po levé straně budete míjet Lidl, na křižovatce před nemocnicí odbočte doprava do ulice Vraclavská. Pokračujte dalších cca 300 mk trati se závory, kterou přejedete a po pravé straně se nachází budova K Mont Choceň, kde sídlíme. Přibližně 40 m za kolejemi odbočte doprava do našeho areálu.

Ve směru od Litomyšle:
Projeďte téměř celým městem. Až budete míjet autobusové nádraží po pravici na další křižovatce pokračujte rovně, ale hned poté u nemocnice se zařaďte do levého odbočovacího pruhu. Jste na križovatce před Lidlem a pokračujte tedy dále podle výše uvedeného popisu.