Projekční činnost

Category Archives: Stavby v plynárenství

Plynofikace obce Trstěnice

(2003) Rozvody STL plynovodu a plynových přípojek. Plynovodní síť v délce 14,8 km.

Stavba byla pokračováním plošné plynofikace sousední obce Čistá u Litomyšle, kde naše firma rovněž projektovala plynové rozvody. V Trstěnicích byl obdobně náročný terén a projekt se musel vypořádat zejména s vícero nezbytných podchodů pod vodotečí Loučná. Později dostala firma dostala příležitost i připravit projekt severněji položené obce Benátky u Litomyšle.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Plynofikace obce Trstěnice

Investor: Obec Trstěnice

Stupeň: Územní rozhodnutí, stavební povolení, realizační dokumentace

Investiční náklady: 17,5 mil. Kč.

Rok: 2003

Kontaktní osoba na investora: starosta obce Jan Sígl

Plynofikace obcí Dolní Čermná, Horní Čermná, Verměřovice a Bystřec

(2003) Rozvody STL plynovodu a plynových přípojek. Plynovodní síť v délce 68 km.

Dlouho připravovaná stavba nevídaného rozsahu, též označována jako I. Etapa plynofikace obcí Pod Bukovou horou, neboť měla v budoucnu pokračovat například do sousedních Výprachtic či dokonce i turisty a lyžaře známých Čenkovic. Plynofikace si vyžádala i okrajový zásah do přírodní památky Čenkovička a řešit musel i opatření k ochraně ohroženého druhu rostliny, bledule jarní (Leucojum vernum). Bezpochyby největším břemenem projektu bylo vypořádání stavby s téměř šestisty vlastníky stavbou dotčených pozemků.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Plynofikace obcí Dolní Čermná, Horní Čermná, Verměřovice a Bystřec

Investor: Sdružení obcí Pod Bukovou horou

Stupeň: Územní rozhodnutí, stavební povolení, realizační dokumentace

Investiční náklady: 77 mil. Kč.

Rok: 2003

Kontaktní osoba na  investora: Starosta obce Dolní Čermná, Ing. Vlastimil Vyhnálek

Plynofikace obcí Bučina, Suchá Lhota, Chotovice, Javorník, Příluka a Nové Hrady

(2001) Rozvody STL plynovodu a plynových přípojek, včetně VTL přípojky a objektu regulační stanice. Plynovodní síť v délce 26 km.

Rozvody STL plynovodu a plynových přípojek v intravilánu obcí. Projekt vycházel z vlastního geodetického zaměření, aby navázal na práci jiných autorů projektů k stavebnímu povolení. I zde se ukázalo, že dokumentace k povolení stavby zakreslená bez náležitých podrobností do pouhých katastrálních situací je více než nešťastný pokus o úsporu na projektu. Naše realizační dokumentace tak musela řešit vážné nedostatky z předchozích stupňů projektové přípravy zejména v oblasti majetkového vypořádání stavby!

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Plynofikace obcí Bučina, Suchá Lhota, Chotovice, Javorník, Příluka a Nové Hrady

Investor: Sdružení obcí Novohradsko

Stupeň: Realizační dokumentace

Investiční náklady: 36 mil. Kč.

Rok: 2001

Pohádka Čertoviny

Naše firma je partnerem projektu filmového zpracování pohádky

Báli se herci pohádky Čertoviny čertů? To se dozvíte z videa ukrytého v odkazu loga klasické pohádky režiséra Zdeňka Trošky

Ke stažení spot „se Sarou Sandevou v roli Haničky

Kotlíková dotace

Zájemci o využití podpory z tzv. Kotlíkové dotace pro Pardubický kraj kontaktujte našeho energetického specialistu, tel.: 603 585 409, e-mail.: storozenko@vkcad.cz. Doporučujeme ve vzdálenosti řešeného objektu do 50 km od Vysokého Mýta nebo Litomyšle

O nás

Jsme projektanti liniových staveb, sítí technické infrastruktury a projektanti technického zařízení budov. Specializujeme se na projektování venkovních plynovodů, kanalizací, vodovodů a čistíren odpadních vod. Projektujeme vytápění budov, navrhujeme zdroje tepla pro vytápění i technologii, regulaci a hydraulické vyvážení soustav, ohřev a rozvody vody, vnitřní splaškovou i dešťovou kanalizaci. Také vyhodnocujeme budovy z hlediska jejich energetické náročnosti. Jsme z Vysokého Mýta a působíme po celé ČR, nejvíce ve Východních Čechách a na Moravě

Naše projekty

Správa webu

Webmaster: Jiří Storoženko
Projektant společnosti VK CAD s.r.o. Jiří Storoženko je v pozici webmastera řídí jejich obsahovou část.

Webtechnik: AJANDERA ltd.
Aleš Jandera je webtechnik společnosti AJANDERA ltd., tj. webmaster technické části webu. Zajišťuje vlastní chod aplikace webu. Jestliže webmaster dává stránkám duši, tak jejich tělo spravuje právě Aleš Jandera.

Vzkazy a odkazy

Možná jste byli telefonicky či prostřednictvím e-mailu vyzváni ke stažení dat. Níže si vyberte příslušný odkaz, který se Vás týká:

---- není požadavek ----

Kde nás najdeteSídlíme v budově společnosti K Mont Choceň, s.r.o. Navštivte stránky této naší sesterské společnosti na adrese: http://www.kmont.w3bdesign.cz/

Cesta k nám

Ve směru od Hradce Králové:
Po příjezdu I/35 do města přejedete jednokolejnou trať a pokračujete rovně cca 700 m dále. Jakmile po levé straně budete míjet Lidl, na křižovatce před nemocnicí odbočte doprava do ulice Vraclavská. Pokračujte dalších cca 300 mk trati se závory, kterou přejedete a po pravé straně se nachází budova K Mont Choceň, kde sídlíme. Přibližně 40 m za kolejemi odbočte doprava do našeho areálu.

Ve směru od Litomyšle:
Projeďte téměř celým městem. Až budete míjet autobusové nádraží po pravici na další křižovatce pokračujte rovně, ale hned poté u nemocnice se zařaďte do levého odbočovacího pruhu. Jste na križovatce před Lidlem a pokračujte tedy dále podle výše uvedeného popisu.