Projekční činnost

Category Archives: Stavby v plynárenství

RMS STL Žamberk, Dlouhoňovice, ul. Dolečka

(2010) Rekonstrukce STL plynovodu a plynových přípojek. Prodloužení plynovodu v délce 105 m, včetně rekonstrukce 2 k s přípojek.

Zadáním bylo prodloužení stávajícího plynovodu v ul. Dolečka a umožnit tak připojení odběratelů v areálu bývalých vinařských závodů (firma TYHAN s.r.o. a firma NO+BL Žamberk spol.s r.o.) na distribuční soustavu rozvodů ZP. Stavbou byl odstraněn právní nedostatek spočívající ve faktu, že jiná odběrná místa byla zásobována plynem přes cizí areálové rozvody, což byl pozůstatek jisté nedůslednosti při novém majetkovém rozdělení území.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: RMS STL Žamberk, Dlouhoňovice, ul. Dolečka

Investor: VČP Net, s.ro.

Stupeň: spojené DUR, DSP a DPS

Investiční náklady: 0,3 mil. Kč.

Rok: 2010

Kontaktní osoba na  investora: Pavel Svatoš, VČP Net, s.r.o.

RMS NTL Svitavy – ul. Švabinského

Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 123 m, včetně 8 ks přípojek.

Rekonstrukce plynovodu s vymístěním uzávěrů do oplocení navržena tak, aby vyhovovala i budoucí rekonstrukci vodovodu, tj. navrženo nové prostorové uspořádání sítí ve spolupráci s vlastníky ostatních podzemních zařízení.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: RMS NTL Svitavy - ul. Švabinského

Investor: VČP Net, s.ro.

Stupeň: spojené DUR, DSP a DPS

Investiční náklady: 1,6 mil. Kč.

Rok: 2009

Kontaktní osoba na  investora: Jitka Pavláková - technik přípravy staveb VČP Net, s.r.o.

RMS NTL Svitavy – ul. Alešova

(2009) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 137 m, včetně 15 ks přípojek.

Původní polyethylenové potrubí (Nitra) bylo v nevyhovujícím stavu a potvrzeny úniky. To bylo důvodem kompletní rekonstrukce plynovodu, tentokrát ovšem včetně vymístění HUP OPZ. Zokruhování sítě nebylo k dispozici, proto uzel s ulicí Chelčického řešen s by-passem.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: RMS NTL Svitavy - ul. Alešova

Investor: VČP Net, s.ro.

Stupeň: spojené DUR, DSP a DPS

Investiční náklady: 2,1 mil. Kč.

Rok: 2009

Kontaktní osoba na  investora: Jitka Pavláková - technik přípravy staveb VČP Net, s.r.o.

RMS NTL Svitavy – ul. Chelčického

Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 415 m, včetně 29 ks přípojek.

Výměna ocelového potrubí NTL plynovodu a přípojek s vymístěním hlavních uzávěrů OPZ do oplocení. S ohledem na dopravně regulační opatření při výstavbě navrženy 4 etapy s využitím zokruhování sítě. Díky nasazení dostatečné pracovní síly zhotovitele se podařilo akci realizovat dokonce v pouhých dvou etapách.

 

 

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: RMS NTL Svitavy - ul. Chelčického

Investor: VČP Net, s.ro.

Stupeň: spojené DUR, DSP a DPS

Investiční náklady: 5,9 mil. Kč.

Rok: 2009

Kontaktní osoba na  investora: Jitka Pavláková - technik přípravy staveb VČP Net, s.r.o.

 

ZTI pro výstavbu RD v lokalitách „V oborách“ Lično

Inženýrské sítě - plynovod a plynové přípojky pro 26 stavebních parcel

Investor: Kvarta spol. s r.o.

Stupeň: DSP

Investice: 1,4 mil. Kč

Rok: 2008

Pohádka Čertoviny

Naše firma je partnerem projektu filmového zpracování pohádky

Báli se herci pohádky Čertoviny čertů? To se dozvíte z videa ukrytého v odkazu loga klasické pohádky režiséra Zdeňka Trošky

Ke stažení spot „se Sarou Sandevou v roli Haničky

Kotlíková dotace

Zájemci o využití podpory z tzv. Kotlíkové dotace pro Pardubický kraj kontaktujte našeho energetického specialistu, tel.: 603 585 409, e-mail.: storozenko@vkcad.cz. Doporučujeme ve vzdálenosti řešeného objektu do 50 km od Vysokého Mýta nebo Litomyšle

O nás

Jsme projektanti liniových staveb, sítí technické infrastruktury a projektanti technického zařízení budov. Specializujeme se na projektování venkovních plynovodů, kanalizací, vodovodů a čistíren odpadních vod. Projektujeme vytápění budov, navrhujeme zdroje tepla pro vytápění i technologii, regulaci a hydraulické vyvážení soustav, ohřev a rozvody vody, vnitřní splaškovou i dešťovou kanalizaci. Také vyhodnocujeme budovy z hlediska jejich energetické náročnosti. Jsme z Vysokého Mýta a působíme po celé ČR, nejvíce ve Východních Čechách a na Moravě

Naše projekty

Správa webu

Webmaster: Jiří Storoženko
Projektant společnosti VK CAD s.r.o. Jiří Storoženko je v pozici webmastera řídí jejich obsahovou část.

Webtechnik: AJANDERA ltd.
Aleš Jandera je webtechnik společnosti AJANDERA ltd., tj. webmaster technické části webu. Zajišťuje vlastní chod aplikace webu. Jestliže webmaster dává stránkám duši, tak jejich tělo spravuje právě Aleš Jandera.

Vzkazy a odkazy

Možná jste byli telefonicky či prostřednictvím e-mailu vyzváni ke stažení dat. Níže si vyberte příslušný odkaz, který se Vás týká:

---- není požadavek ----

Kde nás najdeteSídlíme v budově společnosti K Mont Choceň, s.r.o. Navštivte stránky této naší sesterské společnosti na adrese: http://www.kmont.w3bdesign.cz/

Cesta k nám

Ve směru od Hradce Králové:
Po příjezdu I/35 do města přejedete jednokolejnou trať a pokračujete rovně cca 700 m dále. Jakmile po levé straně budete míjet Lidl, na křižovatce před nemocnicí odbočte doprava do ulice Vraclavská. Pokračujte dalších cca 300 mk trati se závory, kterou přejedete a po pravé straně se nachází budova K Mont Choceň, kde sídlíme. Přibližně 40 m za kolejemi odbočte doprava do našeho areálu.

Ve směru od Litomyšle:
Projeďte téměř celým městem. Až budete míjet autobusové nádraží po pravici na další křižovatce pokračujte rovně, ale hned poté u nemocnice se zařaďte do levého odbočovacího pruhu. Jste na križovatce před Lidlem a pokračujte tedy dále podle výše uvedeného popisu.