Projekční činnost

Category Archives: Stavby v plynárenství

Reko MS Choceň – Fügnerova

(2017) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 260 m, včetně 8 ks přípojek

Během projekční přípravy související stavby obnovy místní sítě v sousední ulici Dr. Fikejze vzneslo město Choceň žádost o zrušení stávající páteře v areálu mateřské školky, obcházející její budovu. Vznikl tak další koncept obnovy sítě se zajištěním nového propojení regulačních stanici ve městě s cílem stabilizace tlaku v NTL síti. Stavba v ulici Fügnerova tak byla technologických důvodů podmiňujícím předpokladem stavby v ulici Dr. Fikejze a bylo nezbytné jí v krátké době vyprojektovat a realizovat. Stavbu se podařilo uzavřít v termínu potřebném pro následnou realizaci oprav plynovodu v ulici Dr. Fikejze.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Choceň - Fügnerova

Číslo stavby: 7700100565

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 3,2 mil. Kč.

Rok: 2017

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Žaneta Jelenová a technik realizace stavby Radek Pechanec GridServices, s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.

Projekt na adrese (chráněn, nutno znát přístupová práva): http://vkcad.cz/data/chocenfugnerova

Reko MS Vysoké Mýto – Denisova

(2017) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek nově na STL v délce 290 m, včetně 16 ks přípojek

Obnova místní plynovodní sítě s přepojením odběratelů na STL distribuční síť.  Stavba rozdělena do dvou úseků (sever/jih) s podmiňujícím předpokladem předchozí realizace podobné rekonstrukce v sousední ulici Jana Žižky. Projekt respektoval záměr revitalizace veřejné zeleně a celkovou obnovu veřejného prostranství. Po technické stránce věci byla nejvíce diskutován problém dořešení stávajících uzlů NTL a budoucího STL uzlu v křižovatce Rokycanova/Denisova. Při realizaci v rámci autorského dozoru, podle nových podmínek a výhledu obnovy místní sítě následně operativně projektant s autory technicko ekonomického zadání dohodl na operativnějším dořešení v návaznosti na plánovanou akci přetlakování plynovodu v ulici Rokycanova.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Vysoké Mýto - Denisova

Číslo stavby: 7700073029

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 3,8 mil. Kč.

Rok: 2017

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Žaneta Jelenová a technik realizace stavby Jan Jiran GridServices, s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.

Projekt na adrese (chráněn, nutno znát přístupová práva): http://vkcad.cz/data/vmdenisova

Reko MS Chrudim – Jungmannovo nábřeží

(2017) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 137 m, včetně 11 ks přípojek

Obnova místní sítě NTL plynovodu na nábřeží v centru Chrudimi. V případě jednoho odběru se projekt vypořádal s komplikacemi spojené s přístupem k objektu a vyvolal přeložku komunikačního kabelu.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Chrudim - Jungmannovo nábřeží

Číslo stavby: 7700071625

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 1,8 mil. Kč.

Rok: 2017

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Žaneta Jelenová a technik realizace stavby Martina Špičáková GridServices, s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.

Reko MS Vysoké Mýto – Náměstí Přemysla Otakara I.etapa

(2016) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 414 m, včetně 22 ks přípojek

Obnova místní plynovodní sítě v samotném historickém srdci města Vysoké Mýto.  Z prostorových důvodů převážně výměnou v původní trase a proto rozdělena do pěti úseků. Rozdělení usnadnilo i život centra města během náročné výstavby (dopravní obslužnost, kulturní a komerční využití veřejného prostranství). K opravám obrazců z dlažby byl povolán jejich původní dodavatel z oprav náměstí z roku 1997.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Vysoké Mýto - Náměstí Přemysla Otakara I.etapa

Číslo stavby: 7700071019

Investor: RWE GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 5,6 mil. Kč.

Rok: 2016

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Žaneta Jelenová a technik realizace stavby Jan Jiran RWE Distribuční služby, s.r.o. v zastoupení RWE GasNet, s.r.o.

Projekt na adrese (chráněn, nutno znát přístupová práva): http://vkcad.cz/data/vmn

Reko MS Chrudim – SNP

(2016) Rekonstrukce STL plynovodu a NTL plynovodu v délce 91 m, resp. 60 m

V blízkosti regulační stanice vybudovány dvě nové shybky NTL a STL plynovodu pod vodotečí Chrudimka. Zrušeny obě původní přemostění a nově položena dvojice potrubí PE d 315 SDR 17 pode dno toku. Návrh technologického postupu se potýkal s problémem nevýhodných geotechnických podmínek a ochranou živočichů.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Chrudim - SNP

Číslo stavby: 59367

Investor: RWE GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 4,2 mil. Kč.

Rok: 2016

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Pavlína Landovská a technik realizace stavby Martina Špičáková RWE Distribuční služby, s.r.o. v zastoupení RWE GasNet, s.r.o.

Projekt na adrese (chráněn, nutno znát přístupová práva): http://vkcad.cz/data/chrudimsnp

Pohádka Čertoviny

Naše firma je partnerem projektu filmového zpracování pohádky

Báli se herci pohádky Čertoviny čertů? To se dozvíte z videa ukrytého v odkazu loga klasické pohádky režiséra Zdeňka Trošky

Ke stažení spot „se Sarou Sandevou v roli Haničky

Kotlíková dotace

Zájemci o využití podpory z tzv. Kotlíkové dotace pro Pardubický kraj kontaktujte našeho energetického specialistu, tel.: 603 585 409, e-mail.: storozenko@vkcad.cz. Doporučujeme ve vzdálenosti řešeného objektu do 50 km od Vysokého Mýta nebo Litomyšle

O nás

Jsme projektanti liniových staveb, sítí technické infrastruktury a projektanti technického zařízení budov. Specializujeme se na projektování venkovních plynovodů, kanalizací, vodovodů a čistíren odpadních vod. Projektujeme vytápění budov, navrhujeme zdroje tepla pro vytápění i technologii, regulaci a hydraulické vyvážení soustav, ohřev a rozvody vody, vnitřní splaškovou i dešťovou kanalizaci. Také vyhodnocujeme budovy z hlediska jejich energetické náročnosti. Jsme z Vysokého Mýta a působíme po celé ČR, nejvíce ve Východních Čechách a na Moravě

Naše projekty

Správa webu

Webmaster: Jiří Storoženko
Projektant společnosti VK CAD s.r.o. Jiří Storoženko je v pozici webmastera řídí jejich obsahovou část.

Webtechnik: AJANDERA ltd.
Aleš Jandera je webtechnik společnosti AJANDERA ltd., tj. webmaster technické části webu. Zajišťuje vlastní chod aplikace webu. Jestliže webmaster dává stránkám duši, tak jejich tělo spravuje právě Aleš Jandera.

Vzkazy a odkazy

Možná jste byli telefonicky či prostřednictvím e-mailu vyzváni ke stažení dat. Níže si vyberte příslušný odkaz, který se Vás týká:

projekty k projednání:

Rekonstrukce plynovodu v ulici Dr. Fikejze v Chocni

Rekonstrukce plynovodu v ulici Záměstí v Chocni

Rekonstrukce plynovodu v ulici Sadová v Chocni

Máte dotaz?

Váš email (vyžadováno)

Váš dotaz

Kde nás najdeteSídlíme v budově společnosti K Mont Choceň, s.r.o. Navštivte stránky této naší sesterské společnosti na adrese: http://www.kmont.w3bdesign.cz/

Cesta k nám

Ve směru od Hradce Králové:
Po příjezdu I/35 do města přejedete jednokolejnou trať a pokračujete rovně cca 700 m dále. Jakmile po levé straně budete míjet Lidl, na křižovatce před nemocnicí odbočte doprava do ulice Vraclavská. Pokračujte dalších cca 300 mk trati se závory, kterou přejedete a po pravé straně se nachází budova K Mont Choceň, kde sídlíme. Přibližně 40 m za kolejemi odbočte doprava do našeho areálu.

Ve směru od Litomyšle:
Projeďte téměř celým městem. Až budete míjet autobusové nádraží po pravici na další křižovatce pokračujte rovně, ale hned poté u nemocnice se zařaďte do levého odbočovacího pruhu. Jste na križovatce před Lidlem a pokračujte tedy dále podle výše uvedeného popisu.